Дневни аваз: Федералана управа за инспекцијске послове завршила је двомјесечну контролу евиденција у заводима за запошљавање у ФБИХ. Са спискова ће бити брисана имена 35.000 људи, за које је установљено да немају право да се воде као незапослени. Ибрахим Тирак, директор Управе, каже да је више од 50 инспектора преконтролирао заводе у 80 градова и установило да се у евиденцијама налазе имена 365.000 људи.

"Та бројка је потпуно нереална, јер ако томе додамо пола милиона запослених и 330.000 пензионера, добијемо скоро половину становништва ФБиХ. На списковима завода се као незапослени воде и власници и сувласници предузећа, пензионери, студенти, закупници радњи, па чaк и мртви људи" – каже Тирак. Истиче да су у раду завода откривене бројне неправилности, да се правилник о нaчину евидентирања уопће не примјењује. Након анализе података, Тирак каже да ће заводима бити дат одређени рок да отклоне недостатке, а потом ће услиједити нова контрола. Уколико се стање не побољша, могуће је и кривично гоњење завода, као и оних који их злоупотребљавају.

"Да би се тај проблем системски ријешио, потребно је формирати јединствени информациони систем који би повезао заводе ПИО/МИО и здравственог осигурања" – истиче Тирак.