Dnevni avaz: Federalana uprava za inspekcijske poslove završila je dvomjesečnu kontrolu evidencija u zavodima za zapošljavanje u FBiH. Sa spiskova će biti brisana imena 35.000 ljudi, za koje je ustanovljeno da nemaju pravo da se vode kao nezaposleni. Ibrahim Tirak, direktor Uprave, kaže da je više od 50 inspektora prekontrolirao zavode u 80 gradova i ustanovilo da se u evidencijama nalaze imena 365.000 ljudi.

"Ta brojka je potpuno nerealna, jer ako tome dodamo pola miliona zaposlenih i 330.000 penzionera, dobijemo skoro polovinu stanovništva FBiH. Na spiskovima zavoda se kao nezaposleni vode i vlasnici i suvlasnici preduzeća, penzioneri, studenti, zakupnici radnji, pa čak i mrtvi ljudi" – kaže Tirak. Ističe da su u radu zavoda otkrivene brojne nepravilnosti, da se pravilnik o načinu evidentiranja uopće ne primjenjuje. Nakon analize podataka, Tirak kaže da će zavodima biti dat određeni rok da otklone nedostatke, a potom će uslijediti nova kontrola. Ukoliko se stanje ne poboljša, moguće je i krivično gonjenje zavoda, kao i onih koji ih zloupotrebljavaju.

"Da bi se taj problem sistemski riješio, potrebno je formirati jedinstveni informacioni sistem koji bi povezao zavode PIO/MIO i zdravstvenog osiguranja" – ističe Tirak.