Фотографије са сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 08. фебруара у Сарајеву.

На сједници је усвојен Пословник о раду Управног одбора ФРЈУ, чиме је и формално Фонд за реформу јавне управе започео са оперативним дјеловањем.

Из овог фонда финансираће се пројекти путем којих ће се спроводити мјере установљене Акционим планом 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини.