Fotografije sa sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 8. veljače u Sarajevu.

Na sjednici je usvojen Poslovnik o radu Upravnog odbora FRJU, čime je i formalno Fond za reformu javne uprave otpočeo sa operativnim djelovanjem.

Iz ovog Fonda financirat će se projekti putem kojih će se sprovoditi mjere utvrđene Akcijskim planom 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.