Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине организује Конференцију на тему: Процјена утицаја регулативе (RIA) у процесу европских интеграција Босне и Херцеговине. Конференција ће се одржати 6. новембра, 2007. у Сарајеву, у Згради институција БиХ, са почетком у 09:15 часова.

Сврха Конференције је разматрање циљева, метода и процедура за систематску примјену процјене утицаја регулативе (RIA) у процесу преузимања и примјене acquis communautaire-а, као и уопште у процесу креирања политика дјеловања.

Конференција је првенствено намијењена институцијама БиХ на државном и ентитетским нивоима, којима се пружа подршка у настојању да у свом раду почну примјењивати процјену утицаја регулативе. Такође је намијењена службама и сталним тијелима Савјета министара, укључујући Генерални секретаријат Савјета министара БиХ, Канцеларију за законодавство, Канцеларију координатора за реформу јавне управе, Дирекцију за економско планирање и Дирекцију за европске интеграције. Конференција је интересантна и за институције донатора и државе-донаторе, које би могле бити од помоћи у одвијању овог процеса и омогућити додатне ресурсе.

Предвиђено је да државни Координатор за реформу јавне управе, заједно са представницима Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ, учествује у овом догађају.