Фотографије са првог заједничког састанка чланова и замјеника чланова надзорних тимова за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе, одржаног 19. октобра у Сарајеву. Састанак, организован од Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ, окупио је представнике свих нивоа власти у БиХ, именоване у надзорне тимове по реформским областима.