Fotografije sa prvog zajedničkog sastanka članova i zamjenika članova nadzornih timova za provedbu Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, održanog 19. listopad u Sarajevu. Sastanak, organiziran od Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH,  okupio je  predstavnike svih razina vlasti u BiH, imenovane u nadzorne timove po reformskim oblastima.