У Сарајеву је 19. октобра одржан први заједнички састанак чланова и замјеника чланова надзорних тимова за провођење Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе.

Невенка Савић, државни координатор за реформу јавне управе је учеснике састанка информисала о досадашњем току реформе. Нагласила је да Канцеларија координатора за реформу јавне управе припрема око двадесет пројеката, заједничких за све управне нивое у БиХ. С обзиром да произилазе из мјера и активности установљених Акционим планом 1, сви они могу бити кандидовани за финансирање из Фонда за реформу јавне управе.

"Намјера нам је да почнемо имплементацију неких од пројеката до краја године", казала је Савић. Она је указала на потребу за побољшањем размјене информација о активностима из Акционог плана 1, односно достављање таквих информација са свих нивоа власти Канцеларији координатора за реформу јавне управе.

Осман Топчагић, директор Дирекције за европске интеграције БиХ учесницима састанка је говорио о важности реформе јавне управе у контексту европских интеграција. Подсјетио је на обавезу сваке од потенцијалних чланица Европске уније да успостави управне механизме и капаците спремне за усвајање и примјену европског правног наслијеђа.


Фото галерија

"Представници Генералног директората за проширење у Европској комисији су на недавном састанку с представницима БиХ поздравили именовање чланова надзорних тимова за реформу јавне управе. Међутим, и на том састанку могла су се чути иста питања из Европске комисије: кад ћемо видјети акцију, када ће установљене структуре показати прве резултате, те када ће реформа јавне управе бити видљива грађанима БиХ", казао је Топчагић.

Члановима и замјеницима чланова надзорних тимова за провођење АП 1 Стратегије реформе јавне управе презентована је имплементациона структура за провођење АП 1 и циклус припреме и провођења пројеката у овој реформи. Презентован им је и приједлог Правилника о раду чланова надзорних тимова, са рјешењима о начину и мјесту одржавања састанака надзорних тимова, те процедури гласања приликом одлучивања.

Такође је укратко презентована и нова функција PARCO веб странице: функционисање на принципу веб портала гдје ће сви чланови и замјеници чланова добити регистроване налоге путем којих ће моћи приступити садржају намијењеном искључиво њима. Тај садржај ће укључити све материјале за припрему, састанке, закључке, одлуке надзорних тимова. Чланови и замјеници чланова ће тако преко веб странице моћи на вријеме преузети све материјале и документе неопходне за њихов рад. Сви материјали биће свакодневно ажурирани и постављани на PARCO веб страницу.

У наставку провођења АП 1 биће организовани састанци чланова надзорних тимова према областима реформе јавне управе за коју су их именовали Савјет министара, ентитетске и Влада Брчко дистрикта БиХ.