Фотографије са семинара о почетку имплементације Акционог плана 1 Стратегије РЈУ у области информационих технологија који је организовала Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ.

Семинар је одржан 12.04.2007. године у пословном центру Unitic у Сарајеву и окупио је стручњаке у овој области са свих нивоа власти у БиХ.