Fotografije sa seminara o početku sprovedbe Akcijskog plana 1 Strategije RJU u oblasti Informacijske tehnologije kojeg je organizirao Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Seminar je održan 12.04.2007. godine u poslovnom centru Unitic u Sarajevu i okupio je stručnjake u ovoj oblasti sa svih razina vlasti u BiH.