Фотографије са семинара о почетку имплементације Акционог плана Стратегије РЈУ у области институционалних комуникација који је организовала Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ.

Семинар је одржан 26.06.2007. године у пословном центру Unitic у Сарајеву и окупио је представнике институција укључене у ову област са свих нивоа власти у БиХ.