Fotografije sa seminara o početku implementiranja Akcijskog plana 1 Strategije RJU u oblasti Institucionalna komunikacija koji je organizirao  Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH.

Seminar je održan 26.06.2007. godine u poslovnom centru Unitic u Sarajevu i okupio je predstavnike institucija uključene u ovu oblast sa svih razina vlasti u BiH.