Фотографије са састанака, радионица и осталих догађаја који се баве тематиком реформе јавне управе и сродним активностима, у организацији Канцеларије координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини.