Fotografije sa sastanaka, radionica i ostalih događaja koji se bave tematikom reforme javne uprave i srodnih aktivnosti, u organizaciji Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.