У организацији Канцеларије координатора за реформу јавне управе (PARCO) у Сарајеву је 26.06. 2007. год. одржан је Семинар о почетку имплементације Акционог плана 1 за реформу јавне управе у области институционалних комуникација (ИК).

Учествовали су представници Службе за информисање Савјета министара БиХ, Владе ФБиХ и Брчко Дистрикта, координатори реформе јавне управе на нивоу БиХ, ФБИХ и Брчко дистрикта, представници ДфИД-а, Делегације Европске комисије у БиХ, Дирекције за европске интеграције БиХ, Пројекта техничке помоћи Канцеларији координатора реформе јавне управе и упосленици PARCO-а.

Семинар је био замишљен као иницијално окупљање представника институција које ће бити носиоци реформе у овој области, са фокусом на Стратегију реформе јавне управе и Акциони план, и њихова поглавља о институционалној комуникацији. Циљ семинара био је упознавање учесника са закључцима до којих су представници PARCO дошли у анализи тренутне ситуације у овом сектору реформе, презентација досадашњих активности и прогреса, као и имплементационе структуре за провођење мјера из Акционог плана у овој области. Као кључни резултат семинара апострофирана је идентификација и разматрање приоритетних активности које треба почети проводити одмах.

Учесницима семинара презентоване су основне смјернице АП1 у области ИК и значај реформе ИК. Између осталог је идентификовано да због недостатка двосмјерне комуникације грађани имају негативну представу о јавној управи. Истакнуто је да АП1 у области ИК има 16 приоритетних области, 22 под-области и 78 различитих мјера.

Као посебан тематски дио семинара, уприличена је презентација "Искуства из области ИК у Великој Британији" коју је одржао гдин. Гордон Харисон, експерт ДфИД-а. Поменута презентација указала је на значај постојања централног интернет портала јавне управе; значај прикупљања повратних информација од грађана и њиховог интереса за теме из домена јавне управе. Мањак капацитета у области ИК (заједнички проблем свих нивоа институционалне комуникације) могуће је превазићи ангажовањем додатног особља, повећањем ефикасности службеника обукама и тренинзима, те промјеном методологије рада.

Семинар је оцијењен успјешним од стране учесника и закључено је да представља добру основу и добар увод за даљи рад на реформи јавне управе у овој области.

Фотографије са овог догађаја можете погледати у нашој категорији Галерија слика / PARCO семинар о ИК