Уважене екселенције, драге колеге, поштоване даме и господо, Част ми је у име Делегације Еуропске комисије пожељети вам добродошлицу на ову веома вазну Конференцију чија је тема реформа јавне управе. Не треба потцјенити чињеницу да смо данас ту како бисмо међусобно дискутирали о Стратегији реформе јавне управе. По усвајању Стратегије моћи ћемо рећи да је ово заправо највеће достигнуће; посебно ако се у обзир узме анамнеза реформе јавне управе у земљи.

Још од 2003. године – када су се владе обавезале на поштивање тзв. ПAР обећања – земља је покушавала да произведе свеобухватну Стратегију реформе јавне управе. Један од најважнијих доприноса креирању ове свеобухватне стратегије за цијелу земљу били су Системски преглед и прегледи различитих секторских функција који су проведени током 2004. и 2005. године, захваљујући средствима Европске Комисије. Сваки од њих је садржавао и препоруке за наредних 5 година, уз неколико нацрта акционих планова.

Канцеларија Координатора за реформу јавне управе је, поново уз подршку Европске комисије и узимајући у обзир препоруке именованих представника власти на свим нивоима, настојао да кориштењем овог материјала побољша свеобухватну Стратегију реформе јавне управе, тако да она садржи специфичну визију будуће јавне управе у земљи, поставља јасне циљеве које управа треба достићи до краја 2007., 2010. и 2014. године, али и дефинира и утврђује приоритетне потребе реформе како би се постигли ови краткорочни, средњорочни и дугорочни циљеви.

Хтио бих честитати на преданом раду Канцеларији Координатора за реформу јавне управе, али и још преко 50 државних службеника са свих нивоа власти који су дали допринос и прихватили Стратегију.

Раније усвајање Стратегије реформе јавне управе је јасан показатељ да је Босна и Херцеговина спремна да преузме пуну одговорност за модернизацију и реформу јавне управе.

Наравно, пракса ће показати успјех и конкретне резултате. Еуропско партнерство је врло одлучно у том погледу. Наиме, оно је проведбу државног Aкционог плана за реформу јавне управе оцјенило као један од 5 најбитнијих средњорочних приоритета.

И то не без разлога. У данашњим излагањима ћете чути да је Реформа јавне управе кључни фактор у настојањима БиХ да постане чланица Европске Уније. Усудио бих се рећи да се значајан помак ка еуропским интеграцијама не може направити без озбиљног суочавања са начином рада јавне управе. Процес еуропских интеграција бит ће велики терет за јавну управу БиХ. Истовремено, постизање еуропских стандарда у јавној управи Босне и Херцеговине ће не само повећати шансе за чланство, него и дати грађанима ове земље шансу за бољу, услужнију, ефикаснију, ефективнију и транспарентнију организацију која је економична и помаже поктерању привредног развоја.

Међународна заједница је спремна пружити подршку владама у проведби Стратегије реформе јавне управе, након њеног усвајања. Ми вјерујемо да би Стратегија реформе јавне управе требала представљати основни оквир за улагање у овај сектор. С тога су Еуропска комисија и владе Краљевине Низоземске, Краљевине Шведске и Уједињеног краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске ујединиле напоре и успоставиле Фонда за реформу јавне управе из ког ће се финансирати активности предвиђене Aкционим планом реформе јавне управе. Поред директне техничке подршке Уреду Координатора за реформу јавне управе, до сада је у Фонд уложено 4,5 милиона Еура за проведбу ових активности.

Још једном честитамо Уреду Координатора за реформу јавне управе који је, скупа са релевантним интересним групама на свим нивоима власти, произвео ову свеобухватну Стратегију реформе јавне управе. Позивамо државне, ентитетске и власти Брчко Дистрикта да усвоје стратегију и започну проведбу акционог плана што је прије могуће.

Хвала вам!