Na zahtjev Delegeacije Evropske unije u Bosni i Hercegovine i Evropske komisije, SIGMA i Ured koordinatora za reformu javne uprave organizovali su 31.05. 2023. godine online radionicu o temi: “Unaprjeđenje sistema i praksi planiranja politika u Bosni i Hercegovini”.

Ciljevi ove radionice su bili:

• da pokrene diskusiju o trenutnom stanju usklađenosti zakonodavstva o planiranju politika sa principima javne uprave na svim upravnim nivoima (Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Vlada Brčko distrikta BiH) kako bi se poboljšao regulatorni i metodološki okvir za planiranje politika i institucionalni okvir za koordinaciju sistema i procesa planiranja politika na svim upravnim nivoima ( dodjela funkcija, usmjeravanje, osiguranje kvaliteta, kontrola procesa planiranja politika i kvaliteta planskih dokumenata);

• da omogući relevantnim institucijama da razmjene iskustva, grade sinergiju, proširuju mreže, uče i pronalaze rješenja za zajedničke probleme i izazove, kao i da razviju izvodljive prioritete i jasne akcije (preporuke) za unapređenje planiranja politika na svim upravnim nivoima.

Na radionici su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH, Evropske komisije, SIGMA, UNDP, Ureda koordinatora za reformu javne uprave i ključnih institucija za planiranje sa svih upravnih nivoa.

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave je naglasio da su Strateškim okvirom za reformu javne uprave u BiH i Akcionim planom za reformu javne uprave definisane mjere i aktivnosti na unaprjeđenju sistema strateškog, srednjoročnog i godišnjeg planiranja na svim upravnim nivoima. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH, koji je dostavljen Vijeću ministara BiH i vladama na razmatranje i usvajanje, je pokazao da je ostvaren određeni napredak na uspostavljanju i unapređenju sistema strateškog planiranja, praćenja i izvještavanja, te da postoji još izazova i aktivnosti na kojima treba raditi kako bismo ostvarili napredak i dostigli planirane ciljane vrijednosti. Izrazio je nadu da će preporuke iz ovog izvještaja, kao i preporuke koje budu dogovorene na radionici biti dobra osnova za dalje zajedničke aktivnosti na unapređenju sistema i praksi planiranja u institucijama BiH.

Na radionici su dogovoreni naredni koraci (preporuke) za dalje unaprjeđenje planiranja politika na svim upravnim nivoima.