Ured koordinatora za reformu javne uprave započeo je implementaciju trećeg ciklusa samoprocjene po CAF 2020 modelu. Naime, uz pomoć Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) i Centra za istraživanje javnih politika – KDZ Austrija, koji će pružiti podršku zaposlenicima Ureda koordinatora za reformu javne uprave na njihovom putu ka unapređenju rada organizacije. Podsjećamo, Ured koordinatora je u ranijem periodu bio promotor alata za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi, te je uspješno implementirao dva ciklusa CAF modela, ali i je i pružio podršku drugim zainteresiranim institucijama na uvođenju ovog alata. Međutim, unapređenje CAF 2020 modela dovela je do saradnje između Ureda koordinatora, ReSPA-e i KDZ Austrija.

“Ured koordinatora je institucija koja je veoma otvorena prema saradnji sa raznim partnerima, zagovornik razmjene iskustava, ali uvijek i spremna da nauči nešto novo. Zbog toga ova saradnja sa kolegicama i kolegama iz ReSPA-e i KDZ Austrija će otvoriti neke nove mogućnosti za javnu upravu u cjelini u BiH, jer će se razviti neke nove ideje koje će dovesti do efikasnosti i efektivnosti organizacija javne uprave”, kazao je koordinator za reformu javne uprave, Dragan Ćuzulan.

Napominjemo, prilikom implentacije po CAF modelu, organizacija javne uprave prolazi samoprocjenu kroz devet kriterija, te se formira plan za unapređenje rada institucije za naredne dvije godine. Inače, CAF model za upravljanje kvalitetom primjenjuje se u javnoj upravi u BiH od 2015.godine, i do sada je implementiran u nešto više od 20 organizacija na svim upravnim nivoima u BiH