Javna uprava sposobna za usvajanje i sprovođenje evropskih propisa jedan je od najvažnijih preduslova za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Reforma u Bosni i Hercegovini traje nekoliko godina.

U Bosni i Hercegovni ima blizu 6.000 funkcija za političare u parlamentima i vladama od najvišeg do lokalnog nivoa, izabranih na izborima ili imenovanih naknadno. Osim ovih, postoji više od 20 hiljada službenika. Javna uprava bi trebalo da bude nezavisna od političkog uticaja i da prioritetno služi građanima. U Republici Srpskoj je Zakonom o državnim službenicima uveden red i transparentnost u javnoj upravi potvrđuju u Vladi , ali ističu da je Zakon pokazao određene nedorečenosti, posebno u kontekstu sistema sankcionisanja službenika.

Lejla Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske izjavila je za RTRS da je cilj na kome će Vlada istrajati da građani imaju što je moguće efikasniji sistem.

“Građane ne interesuje da li se radi o opštinskom ili državnom službeniku, građanin dokument koji mu je potreban treba danas.To je jedini cilj kojim treba da težimo i to je naša misija“, izjavila je ministarka Rešić.

Iako institucije BiH nekoliko godina provode mjere štednje,javna potrošnja već je premašila 45 odsto bruto društvenog proizvoda, a samo iz bh budžeta godišnje se za plate i naknade isplati oko 650 miliona maraka.

Ured koordinatora za reformu javne uprave na nivou BiH treba da koordinira reforme koje treba da budu provedene na svim nivoima vlasti u slijedećim oblastima: javne finansije, institucionalna komunikacija, upravni postupci i upravne usluge, e-uprava, strateško planiranje, koordinacija i izrada politika te upravljanje ljudskim resursima. Institucije na svim nivoima vlasti u BiH u prosjeku su ispunile 60 odsto mjera iz revidiranog Akcionog plana 1 Strategije za reformu javne uprave, izjavila je za RTRS Vedrana Faladžić, viša stručna saradnica za odnose s javnošću Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Institucije sa nivoa Bosne I Hercegovine ispunile su 60 odsto mjera, Republika Srpska 71 odsto, Federacija BiH 55 odsto I Distrikt Brčko 55 odsto ciljeva. “Posmatramo po reformskim oblastima najveći napredak je ostvaren u oblasti insitucionalne komunkacije, dok je najmanji napredak ostvaren u oblasti E-uprave, izjavila je Vedrana Faladžić.

Da bi mogli odgovoriti zahtjevima procesa evropskih integracija administrativnu strukturu je potrebno učiniti efikasnom. Reforma javne uprave treba da ima neophodnu političku podršku, stav je Evropske unije. Poštovanje kriterijuma za integraciju u EU znači primjenu sljedećih načela: jasno razdvajanje politike i uprave, stručne i nepristrasne državne službe i jak administrativni i pravosudni sistem u primjeni te provođenju pravnog okvira. BiH mora još dosta da uradi u tom pogledu. EU ostaje veoma posvećena da zajedno sa BiH radi na poboljšanju kvaliteta državnih službi.

Video prilog možete pogledati klikom na ovaj link. (Izvor: RTRS)