U ponedjeljak, 31. oktobra 2011. godine u hotelu "Bosnia" u Sarajevu održana je završna konferencija projekta “Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u Bosni i Hercegovini“. Ovom prilikom projektni tim predvođen dr. Aleksandrom Rabrenović je prisutnima predstavio glavne rezultate projekta, među kojima su i opšti principi upravljanja učinkom, zajednički za sve nivoe državne službe u BiH, na osnovu kojih su agencije za državnu službu BiH i FBiH donijele nove Pravilnike o ocjenjivanju rada državnih službenika u julu i septembru mjesecu 2011., a Agencija za državnu uprave Republike Srpske izmjene i dopune postojećeg Pravilnika o postupku ocjenjivanja i napredovanja državnih službenika u avgustu 2011. godine.

Skup je okupio predstavnike Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Ministarstva pravde BiH, Ministarstva finansija BiH, Agencije za državnu službu BiH, Vijeća Ministara BiH, Ministarstva pravde FBiH, Agencije za državnu službu FBiH, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS-a, Agencije za državnu upravu RS-a, Vlade Brčko distrikta, predstavnike međunarodnih organizacija i donatora aktivnih u reformi javne uprave (Evropska komisija, SIDA, Britanska Ambasada, Ambasada Kraljevine Holandije i Kraljevine Norveške).

U svom izlaganju koordinator za reformu javne uprave, gospođa Semiha Borovac, istakla je da je reformska oblast upravljanje ljudskim potencijalima u reformi javne uprave od posebne važnosti, a na to posebno ukazuje izvještaj Europske komisije u BiH na osnovu kojih se može reći da su ukupni ostvareni rezultati na polju uprave svode na ocjenu o postignućima u ovoj reformskoj oblasti. Važnost ovog projekta je u tome što je postignuta puna saglasnost u vezi sa ciljevima koje je projekt i postavio, a to je da se dođe do što učinkovitijeg ocjenjivanja, odnosno metoda ocjenjivanja državnih službenika kao jednog od osnovnih instrumenata za podršku upravljanja ljudskim potencijalima, kazala je Borovac.

Gospođa Borovac je također istakla da je jedan od ključnih prioriteta za europsko partnerstvo ostvarivanje transparentne procedure zapošljavanja zasnovane na uspješnosti i sistemu modernog napredovanja u karijeri te "profesionalizacija" u državnoj službi. Ovaj projekat je veoma važan, jer je od početka koncipiran na zajedničkoj ideji svih ključnih institucija koje su odgovorne za provođenje reforme državne službe sa sva četiri upravna nivoa u BiH, dodala je na kraju Borovac.

Podsjećamo, projekat je finansiran iz Fonda za reformu javne uprave i to kroz budžet od 760.383,00 KM sa PDV, a implementirao ga je konzorcij kompanija "Djikic Consulting Services" d.o.o. Sarajevo i "Đikić" d.o.o. Sarajevo. Ovim projektom se osigurava podrška Akcionom planu 1 za provedbu reforme javne uprave u BiH i time pruža doprinos implementaciji Strategije reforme javne uprave BiH u cilju ispunjenja uslova za članstvo u Evropskoj uniji.

 

U okviru projekta obuku je prošao ukupno 591 rukovodilac/ocjenjivač sa svih nivoa državne službe u BiH, a obuka je obuhvatila i 61 državnog službenika, koji su postali treneri za oblast upravljanja učinkom na pojedinačnim nivoima državne službe u BiH – kazala je dr. Rabrenović.

Na skupu je također predstavljena i publikacija – "Priručnik o ocjenjivanju – Vodič za uspješno upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH", koji je projektni tim pripremio radi olakšavanja postupka ocjenjivanja svim učesnicima u ovom postupku, od državnih službenika do rukovodilaca organa.

Prisutnima su se također obratili i predstavnici institucija korisnika sa svih nivoa uprave. U ime Ministarstva za upravu i lokalnu samoupravu Republike Srpske govorio je gospodin Mikan Davidović, gospodin Neven Akšamija se obratio u ime Agencije za državnu službu BiH, dok je u ime Agencije za državnu službu Federacije BiH to učinio gospodin Sead Maslo. Gospodin Edin Smajlović prenio je iskustva koja su imali predstavnici Brčko distrikta BiH u implementaciji ovog projekta.