Savjet ministara BiH je na sjednici održanoj 12. januara usvojio Ekonomsko-fiskalni program (EFP) 2011.-2013. godini koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji. Ekonomsko-fiskalni program za 2011. godinu predstavlja pripremu za Pretpristupni ekonomski program i obavezan je dokument za zemlje kandidatkinje za članstvo u EU.

U programu se, između ostalog, navodi da bi 2011. godina trebala biti godina početka bosanskohercegovačkog ekonomskog oporavka uz očekivani ekonomski rast od 3,2%. Dodaje se da bi realni rast izvoza i uvoza trebao biti oko 10%. U ovoj godini očekuje se i rast priliva stranih investicija, nakon dvogodišnjeg pada. Ovi pokazatelji trebali bi dovesti do porasta zaposlenosti i rasta privatne potrošnje.

Ovo je peti program koji Bosna i Hercegovina dostavlja Evropskoj komisiji, a drugi nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u junu 2008. godine i stupanja na snagu Privremenog sporazuma.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić je na pres-konferenciji nakon sjednice kazao da je donesena Odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranaca za vrijeme namjeravanog boravka u BiH.

Prema Odluci, najmanji iznos sredstava kojima stranac mora da raspolaže prilikom ulaska u BiH je 150 KM ili protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH, prenosi portal reci.ba