Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH Valentin Inzko, šef Policijske misije EU u BiH Stefan Feller, i otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u BiH Boris Iarochevitch uputili su zajedničko pismo predsjedavajućem Vijeća ministara Nikoli Špiriću vezano za ispunjenje preostalih uslova u okviru procesa liberalizacije viznog režima.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na svojoj sjednici održanoj 14. jula 2010. godine, nije usvojilo Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, koji predstavlja jedan od uslova u okviru dijaloga o liberalizaciji viznog režima. Neusvajanje pravilnika od strane Vijeća ministara moglo bi prolongirati odluku Vijeća i Evropskog parlamenta o liberalizaciji viznog režima za Bosnu i Hercegovinu.

Kako bi spriječili neželjene posljedice, podsjećamo i pozivamo Vijeće ministara da osigura postizanje dogovora o usvajanju Pravilnika prije 31. augusta, što je rok u okviru dijaloga o liberalizaciji viznog režima do kojeg Bosna i Hercegovina treba Evropskoj komisiji napismeno dostaviti ažurirane informacije, u obliku izvještaja, saopćeno je iz Delegacije Evropske komisije u BiH.