Jednodnevna radionica o principima upravljanja projektnim ciklusom, te primjenom tih principa u implementaciji projekata finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave, održana je 27. oktobra 2009. godine u Sarajevu. Radionici, održanoj u Zgradi Parlamenta BiH, prisustvovali su članovi Nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, entitetski koordinatori za reformu javne uprave, te predstavnici Ureda koodinatora za reformu javne uprave, organizatora ovog događaja.

Radionicu je vodio Stefan Friedrichs, konsultant Federalne akademije za javnu upravu (Die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung –  BAKöV) iz Njemačke, suorganizatora događaja. Cilj radionice bio je unaprijeđenje saradnje tokom operativne provedbe projekata, kroz učešće predstavnika drugih institucija uključenih u rad implementacionih struktura, koje su utvrđene kroz Zajedničku platformu o principima i načinu implementacije Akcionog plana 1.

Događaj se sastojao iz dva tematska dijela. Prvi dio obuhvatio je prezentaciju teorijskog koncepta upravljanja projektnim ciklusom (Project Cycle Management – PCM)i njegovih komponenti. Ovaj koncept u svom radu koristi Evropska komisija, a na njemu se zasnivaju i procedure pripreme i implementacije projekata finansiranih iz Fonda za reformu javne uprave. 

Prezentaciju "Project management in the Public Sector: monitoring and Reviewing Activities, Resources and Results" možete preuzeti ovdje .

Drugi dio radionice sastojao se u praktičnom radu kroz radne grupe formirane od učesnika. Cilj ove vježbe bio je, kroz presjek trenutnog stanja, identifikovati dobre prakse, postojeće prepreke, te sugestije i preporuke za dalji rad.

Učesnici su se fokusirali na određene komponente ukupnog procesa, kao što su komunikacija, organizacioni kapaciteti, dosadašnje aktivnosti i procedure upravljanja. Pomenuti segmenti generalno su ocijenjeni zadovoljavajućim, uz konstataciju da postoji prostor za dalji napredak. Također je istaknuto je da će prikupljenje informacije biti od velikog značaja u daljem procesu unaprijeđenja procedura i procesa.

Radionica je održana u sklopu seminara "Upravljanje projektnim ciklusom u kontekstu pripreme i implementacije projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za RJU" koji se održava u Sarajevu od 26. do 29. oktobra 2009. godine. Program, organizovan od Ureda koordinatora I BAKöV – a, ima za cilj edukaciju uključenih u proces implementacije reforme javne uprave kroz projekte finansirane iz Fonda. To se prvenstveno odnosi na unaprijeđenje i razvoj ekspertskog znanja, upoznavanje sa dobrim praksama primjerima, te pronalaženje riješenja za eventualne prepreke u ovom procesu.

 Foto galerija: