Gospodin Ferdinand Kopp, vršilac dužnosti Šefa odjela Operacija Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, je prisustvovao ceremoniji na kojoj su direktor Direkcije za evropske integracije BiH, gospodin Osman Topčagić i direktor Agencije za državnu službu BiH, gospodin Jakob Finci potpisali ugovor sa pet državnih službenika, koji će pohađati postdiplomske studije na Univerzitetu "West of England" u Bristolu u akademskoj 2008./2009. godini – objavljeno je na web sajtu Delegacije Evropske komisije u BiH. 

Evropska komisija je osigurala 80 000 eura za ovih pet studenata i njihove postdiplomske studije. Ovo je peti put da je postignut ovakav sporazum sa institucijama BiH s ciljem da se ojača državna služba u Bosni i Hercegovini.

Naglašavajući važnost ovakvog projekta, gospodin Kopp je podsjetio da će Bosna i Hercegovina sa statusom zemlje potencijalnog kandidata u procesu implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju trebati kvalifikovane stručnjake, koji će dalje raditi na procesu njene integracije. "EU je finansirala mnoge projekte za unaprijeđenje kapaciteta svih javnih institucija, ali ove stipendije su svakako najvidljiviji oblik podrške u ovom dugotrajnom procesu.", zaključio je gospodin Kopp. 

 Gospodin Finci se obratio studentima postdiplomskog studija, rekavši: "Veliki je zadatak pred vama, ali vi ste oni koji nam daju nadu i vjeru da Bosna i Hercegovina ima mlade i prosperitetne ljude koji su spremni učiti i raditi, i spremni pomoći Bosni i Hercegovini da postane članica Evropske unije i NATO-a."

Govoreći o prednostima ovakvog projekta, gospodin Topčagić je pomenuo da je pored usvajanja znanje iz posebnih oblasti takođe važno za studente iz BiH da provedu godinu u inostranstvu, upoznaju mlade ljude iz cijelog svijeta i izgrade vrijednu mrežu kontakata. "Želim vam izvrsnu godinu nakon koje ćete se vratiti na vaše poslove obogaćeni znanjem i velikim iskustvom, koje će pomoći svima nama da pomognemo BiH u procesu evropskih integracija.", zaključio je gospodin Topčagić. 

 

O stipendijama

Zainteresirani državni službenici su se mogli odlučiti za specijalizaciju u oblastima evropskog prava, evropskih integracija ili reforme javne uprave a u cilju obrazovanja većeg broja stručnjaka za evropske integracije koji će raditi na zadatku pridruživanja BiH Evropskoj uniji. 

U skladu sa danas potpisanim ugovorima, državni službenici-studenti se obavezuju da provedu najmanje tri godine u državnoj službi nakon završetka postdiplomskih studija.

Studenti koji su danas potpisali ugovore su: Dejan Buha i Enida Šeharac – Ured koordinatora reforme javne uprave, Željka Jurić – Uprava za indirektno oporezivanje BiH , Edina Avdić – Direkcija za implementaciju CIPS projekta i Adnan Rahimić – Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo.