Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH (Ured koordinatora) poziva zainteresovane mlade ljude koji započinju svoju karijeru i koji su zainteresovani za obuku uz rad, da dostave svoje prijave za učešće u Programu za praktikante (Junior professionals). Program se finansira kroz tekući Projekat državne i entitetske reforme javne uprave u BiH, koji provodi Nacionalna škola za upravu iz Velike Britanije iz sredstava koje je osiguralo Odjeljenje za međunarodni razvoj (DfID).

Reforma javne uprave u BiH je jedan od preduslova za integraciju BiH u Evropsku uniju. Više informacija o reformi javne uprave u BiH i samom Uredu koordinatora možete naći na web stranici.

Svrha programa je da kroz direktni angažman u radu Ureda koordinatora obezbjedi razvoj profesionalnih vještina mladih stručnjaka u periodu neposredno nakon sticanja univerzitetske diplome i osigura praktična iskustva za njihov budući rad u strukturama državne službe/uprave.

Program je otvoren za 4 (četiri) praktikanta i to

a) praktikant u timu refomske oblasti Institucionalna komunikacija,

b) praktikant u timu refomske oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima

c) praktikant u timu refomske oblasti Informacione tehnologije.

d) praktikant u timu reformske oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti

Kao odabrani član manjeg tima imati ćete priliku pružati opštu, tehničku, administrativnu i operativnu podršku aktivnostima i projektima vezanim za reformu javne uprave koji se realizuju u saradnji sa međunarodnim donatorima i institucijama državne službe/uprave na različitim nivoima vlasti u BiH. Detaljniji opis posla možete preuzeti na web stranici.

Kao podoban kandidat očekuje se da posjedujete univerzitetsku diplomu i to: za poziciju a) iz oblasti engleskog jezika i književnosti, za poziciju b) iz društvenih nauka, za poziciju c) informatičkog smjera (prihvatljivi su i apsolventi na informatičkom smjeru), i za poziciju d) iz oblasti prava ili političkih nauka. Potrebno je da aktivno poznajete engleski jezik (pisani i govorni), te da se koristite računarom i MS Office paketom.

Spremnost i sposobnost za rad u timu su neophodni, kao i dobre komunikacijske vještine, te spremnost na razvoj ličnih sposobnosti, vještina i iskustava. Interesovanje za rad u javnoj administraciji i razumjevanje procesa refome javne uprave i evropskih integracije će biti posebno vrednovano.

Angažman uspješnih kandidata trebaće započeti najkasnije u septembru 2008. godine i trajaće do 28. februara 2009. godine. Praktikanti neće zasnivati radni odnos, ali će biti obezbjeđena naknada za pokrivanje osnovnih troškova tokom obavljanja prakse i to u iznosu od 500 KM mjesečno.

Ako ste zainteresovani za učešće u ovom programu, molimo vas da uz popunjen aplikacioni obrazac dostavite i slijedeće dokumente

1. ovjerenu kopiju diplome

2. kopiju lične karte i

3. kopije relevantnih certifikata koje posjedujete

Aplikacioni obrazac možete preuzeti sa www.parco.gov.ba ili u kancelarijama Nacionalne škole za upravu u ulici Bjelave 85, 71000 Sarajevo.

Prijavu možete dostaviti putem e-maila na adresu larisa.spuren@separb.org , ili na adresu Nacionalne škole za upravu, Bjelave 85, najkasnije do 16.00, 23 jula 2008 godine. Dodatne informacije u vezi sa prijavom za program za praktikante možete dobiti putem telefona 033 554 935, kontakt osoba Larisa Špuren-Šarić

Neblagovremene prijave se neće uzeti u obzir. Odabir uspješnih kandidata će se sprovesti kroz intervju i uz pomoć pismenog testiranja poznavanja engleskog jezika i rada na računaru i to u periodu od 28. do 31. jula 2008 godine. Kandidati koji uđu u uži izbor biti će naknadno obaviješteni o tačnom datumu intervjua.

Download prijavnog obrasca

Download Opisa programa i posla za praktikante u Uredu koordinatora za reformu javne uprave