Канцеларија координатора за реформу јавне управе БиХ (Канцеларија координатора) позива заинтересоване младе људе који започињу своју каријеру и који су заинтересовани за обуку уз рад, да доставе своје пријаве за учешће у Програму за практиканте (Junior Professionals). Програм се финансира кроз текући Пројекат државне и ентитетске реформе јавне управе у БиХ, који проводи Национална школа за управу из Велике Британије из средстава које је осигурало Одјељење за међународни развој (DfID).

Реформа јавне управе у БиХ је један од предуслова за интеграцију БиХ у Европску унију. Више информација о реформи јавне управе у БиХ и самој Канцеларији координатора можете наћи на web страници.

Сврха програма је да кроз директни ангажман у раду Канцеларије координатора обезбједи развој професионалних вјештина младих стручњака у периоду непосредно након стицања универзитетске дипломе и осигура практична искуства за њихов будући рад у структурама државне службе/управе.

Програм је отворен за 4 (четири) практиканта и то

а) практикант у тиму рефомске области Институционална комуникација,

б) практикант у тиму рефомске области Управљање људским потенцијалима

ц) практикант у тиму рефомске области Информационе технологије

д) практикант у тиму реформске области Израда политика и координациони капацитети

Као одабрани члан мањег тима имаћете прилику пружати општу, техничку, административну и оперативну подршку активностима и пројектима везаним за реформу јавне управе који се реализују у сарадњи са међународним донаторима и институцијама државне службе/управе на различитим нивоима власти у БиХ. Детаљнији опис посла можете преузети на wеб страници.

Као подобан кандидат очекује се да посједујете универзитетску диплому и то: за позицију а) из области енглеског језика и књижевности, за позицију б) из друштвених наука, за позицију ц) информатичког смјера (прихватљиви су и апсолвенти на информатичком смјеру), и за позицију д) из области права или политичких наука.

Потребно је да активно познајете енглески језик (писани и говорни), те да се користите рачунаром и MS Office пакетом.

Спремност и способност за рад у тиму су неопходни, као и добре комуникационе вјештине, те спремност на развој личних способности, вјештина и искустава. Интересовање за рад у јавној администрацији и разумјевање процеса рефоме јавне управе и европских интеграције ће бити посебно вредновано.

Ангажман успјешних кандидата требаће започети најкасније у септембру 2008. године и трајаће до 28. фебруара 2009. године. Практиканти неће заснивати радни однос, али ће бити обезбијеђена накнада за покривање основних трошкова током обављања праксе и то у износу од 500 КМ мјесечно.

Ако сте заинтересовани за учешће у овом програму, молимо вас да уз попуњен апликациони образац доставите и слиједеће документе

1. овјерену копију дипломе

2. копију личне карте и

3. копије релевантних сертификата које посједујете

Апликациони образац можете преузети са web странице или у канцеларијама Националне школе за управу у улици Бјелаве 85, 71000 Сарајево.

Пријаву можете доставити путем e-mail-а на адресу larisa.spuren@separb.org , или на адресу Националне школе за управу, Бјелаве 85, најкасније до 16.00 часова, 23. јула 2008. године. Додатне информације у вези са пријавом за програм за практиканте можете добити путем телефона 033 554 935, контакт особа Лариса Шпурен-Шарић.

Неблаговремене пријаве се неће узети у обзир. Одабир успјешних кандидата ће се спровести кроз интервју и уз помоћ писменог тестирања познавања енглеског језика и рада на рачунару и то у периоду од 28. до 31. јула 2008 године. Кандидати који уђу у ужи избор бити ће накнадно обавијештени о тачном датуму интервјуа.

Download пријавног обрасца

Download Описа програма и посла за практиканте у Канцеларији координатора за реформу јавне управе