Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH (Ured koordinatora) poziva zainteresirane mlade ljude koji započinju svoju karijeru i koji su zainteresirani za obuku uz rad, da dostave svoje prijave za učešće u Programu za praktikante (Junior professionals). Program se financira kroz tekući Projekt državne i entitetske reforme javne uprave u BiH, koji provodi Nacionalna škola za upravu iz Velike Britanije iz sredstava koje je osigurao Odjel za međunarodni razvoj (DfID).

Reforma javne uprave u BiH je jedan od preduvjeta za integraciju BiH u Europsku uniju. Više informacija o reformi javne uprave u BiH i samom Uredu koordinatora možete naći na web stranici.

Svrha programa je da kroz direktni angažman u radu Ureda koordinatora obezbjedi razvoj profesionalnih vještina mladih stručnjaka u periodu neposredno nakon stjecanja univerzitetske diplome i osigura praktična iskustva za njihov budući rad u strukturama državne službe/uprave.

Program je otvoren za 4 (četiri) praktikanta i to

a) praktikant u timu refomske oblasti Institucijsko komuniciranje,

b) praktikant u timu refomske oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima

c) praktikant u timu refomske oblasti Informacijske tehnologije.

d) praktikant u timu reformske oblasti Izrada politika i koordinacijski kapaciteti

Kao odabrani član manjeg tima imat ćete priliku pružati opću, tehničku, administrativnu i operacijsku potporu aktivnostima i projektima vezanim za reformu javne uprave koji se realiziraju u suradnji sa međunarodnim donatorima i ustanovama državne službe/uprave na različitim razinama vlasti u BiH. Detaljniji opis posla možete preuzeti na web stranici.

Kao podoban kandidat očekuje se da posjedujete univerzitetsku diplomu i to: za poziciju a) iz oblasti engleskog jezika i književnosti, za poziciju b) iz društvenih nauka, za poziciju c) informatičkog smjera (prihvatljivi su i apsolventi na informatičkom smjeru), i za poziciju d) iz oblasti prava ili političkih nauka. Potrebno je da aktivno poznajete engleski jezik (pisani i govorni), te da se koristite računarom i MS Office paketom.

Spremnost i sposobnost za rad u timu su neophodni, kao i dobre komunikacijske vještine, te spremnost na razvitak ličnih sposobnosti, vještina i iskustava. Interesiranje za rad u javnoj administraciji i razumjevanje procesa refome javne uprave i europskih integracij bit će posebno vrednovano.

Angažman uspješnih kandidata trebaće započeti najkasnije u rujnu 2008. godine i trajaće do 28. veljače 2009. godine. Praktikanti neće zasnivati radni odnos, ali će biti obezbjeđena naknada za pokrivanje osnovnih troškova tijekom obavljanja prakse i to u iznosu od 500 KM mjesečno.

Ako ste zainteresirani za učešće u ovom programu, molimo vas da uz popunjen aplikacijski obrazac dostavite i slijedeće dokumente

1. ovjerenu kopiju diplome

2. kopiju osobne karte i

3. kopije relevantnih certifikata koje posjedujete

Aplikacijski obrazac možete preuzeti na web stranici ili u kancelarijama Nacionalne škole za upravu u ulici Bjelave 85, 71000 Sarajevo.

Prijavu možete dostaviti putem e-maila na adresu larisa.spuren@separb.org , ili na adresu Nacionalne škole za upravu, Bjelave 85, najkasnije do 16.00, 23. srpnja 2008 godine. Dodatne informacije u vezi sa prijavom za program za praktikante možete dobiti putem telefona 033 554 935, kontakt osoba Larisa Špuren-Šarić

Neblagovremene prijave se neće uzeti u obzir. Odabir uspješnih kandidata će se provesti kroz intervju i uz pomoć pismenog testiranja poznavanja engleskog jezika i rada na računalu i to u periodu od 28. do 31. srpnja 2008 godine. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će naknadno obaviješteni o tačnom datumu intervjua.

Download prijavnog obrasca

Download Opisa programa i posla za praktikante u Uredu koordinatora za reformu javne uprave