Fotografije sa seminara o početku implementacije Akcionog plana Strategije RJU u oblasti institucionalnih komunikacija koji je organizovao Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH.

Seminar je održan 26.06.2007. godine u poslovnom centru Unitic u Sarajevu i okupio je predstavnike institucija uključene u ovu oblast sa svih nivoa vlasti u BiH.