Broj projekta: IPA/2010/258-783 Budžetska godina: (IPA 2008 II dio)
Ime projekta: Posebne informacijske usluge za BiH – faza dva – digitalne orto foto mape
Kratak opis: Svrha projekta je da kreira orto foto mape i slike iz zraka koje će omogućiti potpun i funkcionalan način pregleda cijele teritorije BiH.
Oblast projekta: Reforma zemljišne uprave
Donator: Delegacija Evropske unije
Organizacija, izvođač, partner: GEOFOTO DRUSTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA FOTOGRAMETRIJSKE I GEODETSKE POSLOVE
Status implementacije: U toku
Trajanje projekta: 20. decembar 2010. – 19. septembar 2012.
Ukupan budžet (€): 1.280.000,00 EUR
Budžet po godinama implementacije (USD): 2010 2011 2012 2013
   

2014 2015 2016
   
Kontakt osoba za donatora: Dženita Polić, Skenderija 3a, Sarajevo, tel:+387 33 254 700