Broj projekta: IPA/2009/210-480
Ime projekta: Izgradnja kapaciteta Ureda koordinatora za reformu javne uprave
Kratak opis: Pružanje konsultantskih usluga Uredu koordinatora za RJU za izgradnju kapaciteta, implementaciju i monitoring Strategije RJU, razvoj Akcionog plana 2 Strategije, upravljanje Fondom za RJU – "multi-donor Fund" i donatorska koordinacija.
Oblast projekta: AP1, AP2, FRJU
Donator: DEU
Organizacija, izvođač, partner: EURECNA SPA
Status implementacije: U toku
Trajanje projekta: 30. juni 2009. – 1. decembar 2011.
Ukupan budžet (€): 1,845,400.00
Budžet po godinama implementacije:
2006 2007 2008
       
Kontakt osoba za donatora: Irena Šotra, Task Manager, Skenderija 3a, Sarajevo, +33 25 47 00