Broj projekta: 76003427
Ime projekta: Podrška Reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini
(Fond za reformu javne uprave)
Kratak opis: Vlade BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta zatražile su podršku od Odjela Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodni razvoj i saradnju (DFID), Švedske Agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), Ambasade Kraljevine Holandije/Nizozemske u BiH i Delegacija Evropske komisije u BiH (EC) za implementaciju Državne strategije za reformu javne uprave (PAR). Donatori su se opredjelili da podrže implementaciju PAR Strategije kroz tehničku pomoć putem uspostavljanja Fonda za reformu javne uprave.
SIDA će podržati projekat sa doprinosom od SEK 15.000.000,00.
Oblast projekta: Izrada politika/Javne finansije/Ljudski resursi/Upravni postupak/Institucionalna komunikacija/Informaciona tehnologija
Donator: SIDA
Organizacija, izvođač, partner:  
Status implementacije: U toku
Trajanje projekta:  
Ukupan budžet (€): 1,500,000.00 (SEK 15,000,000.00)
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
       
Kontakt osoba za donatora: Mario Vignjevic, National Programme Officer, Ambasada Švedske – SIDA, Ferhadija 20, +387 33 276 034, fax; +387 33 276 060; mob.+387 61 142 883, email:mario.vignjevic@foreign.ministry.se