Broj projekta: 01-07-53/10
Ime projekta: Informacijski sistem upravljanja budžetom – BMIS са набавком додатних услуга и опреме
Kratak opis:

 Opći cilj

Krajnji cilj ovog projekta je povećanje efikasnosti i učinkovitosti upravljanja budžetom pomoću kreiranja i implementacije modernog Informacijskog sistema upravljanja budžetom (Budget Management Information System, skraćeno BMIS) u skladu sa najboljim evropskim praksama.

Ovako definiran cilj je istovremeno kompatibilan sa ključnim ciljevima iz Akcionog plana 1 reforme javne uprave oblast Javnih finansija i to:

JF2. Povećanje efikasnosti i djelotvornosti upravljanja budžetom, naročito aktivnosti upravljanja budžetom

JF2.1.6. Razviti software za izradu budžeta koji je kompatibilan sa sistemom trezora.

Generalno posmatrano, cilj projekta je da se BMIS implementira na državnom nivou, nivou FBiH, RS i BD.

Svrha projekta

Svrha projekta je stvaranje i implementacija modernog BMIS sistema baziranog na centraliziranim bazama podataka koje će biti smještene u ministarstvima finansija, na način da sve budžetske institucije pristupe pripremi budžeta preko online baze, implementirane sa state-of-the-art sigurnosnim sistemom i backup-om.

Sadašnje stanje ukazuje da ukupan broj budžetskih korisnika iznosi 272 na različitim nivoima, čiji se zahtjevi još uvijek unose pojedinačno u Excel formatu, pa pritom postoji velika mogućnost grešaka kod unosa podataka.

Implementacija standardno objedinjenog BMIS u svim budžetskim institucijama koristeći najnoviju tehnologiju predstavlja isplativo rješenje koje smanjuje troškove upravljanja i koordiniranja operacijama vladinih finansija i podržava proces donošenja odluka u planiranju i alokaciji resursa i upravljanju vladinim novcem. Ono što je ključno za olakšanje pravovremenog dobivanja informacija potrebnih za upravljanje i koordinaciju vladinih finansijskih operacija jeste objedinjavanje informacijskih sistema u cilju pružanja kvalitetnije podrške vladinim finansijskim aktivnostima.

Kratak opis

Namjera je da se uvede informacijski sistem za upravljanje budžetom koji će se koristiti za izradu budžeta u cijeloj BiH čime će se istovremeno unaprijediti sadržaj podataka, unosa i izvještavanja i transparentnost uz istovremeno jačanje fiskalne discipline u zemlji. Treba se uvesti model za upravljanje budžetom koji zadovoljava sadašnje potrebe i koji se istovremeno može unaprijediti da odgovara budućem razvoju vladinog procesa izrade budžeta.

Oblast projekta: Javne finansije
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Grupa ponuđača: SRC sistemske integracije d.o.o. (Srbija), SRC d.o.o. (Slovenija) i AvaCom Group d.o.o. Mostar
Korisnik projekta:  

Direktni korisnici budžeta su 272 evidentiranih korisnika, Ministarstvo finansija i trezora BiH, Federalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Republike Srpske, Direkcija za finansije Brčko Distrikta, Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Indirektni korisnici su građani i ostala lica i institucije kojima su potrebni podaci o budžetu javne uprave.

  

Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija:

Projekat se odnosi na cijelu teritoriju BiH

Status implementacije: Završen
Trajanje projekta:

27. juli 2011. – 27. januar 2013. (18 mjeseci)

Nabavka dodatnih usluga trajala od 17. aprila 2013. do 16. juna 2013.

Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM):

1.073.570,79 KM

-Ukupan iznos ugovorenog budžeta bez PDV-a iznosi 1.073.570,79 KM; Projekat se sastoji iz dvije komponente:

  1. Prva komponenta projekta se odnosi na nabavku konsultantskih usluga i ugovoreni budžet bez PDV-a iznosi 639.744,26 KM
  2. Nabavka dodatnih usluga za projekat bez PDV-a iznosi 143.716,78 KM (Ugovor za nabavku dodatnih usluga potpisan 14.04.2013.)
  3. Druga komponenta projekta se odnosi na nabavku opreme i ugovoreni budžet bez PDV-a iznosi 290.109,75 KM (Ugovor za nabavku opreme potpisan 27.09.2012.) 
Ugovoreni budžet po godinama implementacije bez PDV (KM): 2011 2012 2013 2014
 224.550,24 641.329,37 207.691,18
Kontakt osoba za projekat:

Azra Branković, stručna saradnica za oblast Javne finansije, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033/565-762; fax 033/565-761, e-mail: azra.brankovic@parco.gov.ba