Broj projekta: 01-07-53/10
Ime projekta: Informacijski sustav upravljanja proračunom – BMIS sa nabavom dodatnih usluga i opreme
Kratak opis:

Opći cilj

Krajnji cilj ovog projekta je povećanje efikasnosti i učinkovitosti upravljanja proračunom pomoću kreiranja i implementacije modernog Informacijskog sustavaa upravljanja proračunom (Budget Management Information System, skraćeno BMIS) sukladno  sa najboljim europskim praksama.

Ovako definiran cilj je istovremeno kompatibilan sa ključnim ciljevima iz Akcijskog plana 1 reforme javne uprave oblast Javnih financija i to:

JF2. Povećanje efikasnosti i djelotvornosti upravljanja proračunom, naročito aktivnosti upravljanja proračunom

JF2.1.6. Razviti software za izradu proračuna koji je kompatibilan sa sustavom trezora.

Generalno posmatrano, cilj projekta je da se BMIS implementira na državnoj razini, razini FBiH, RS i BD.

Svrha projekta

Svrha projekta je stvaranje i implementacija modernog BMIS sustava baziranog na centraliziranim bazama podataka koje će biti smještene u ministarstvima financija, na način da sve proračunske institucije pristupe pripremi proračuna preko online baze, implementirane sa state-of-the-art sigurnosnim sustavom i backup-om.

Sadašnje stanje ukazuje da ukupan broj proračunskih korisnika iznosi 272 na različitim razinama, čiji se zahtjevi još uvijek unose pojedinačno u Excel formatu, pa pritom postoji velika mogućnost grešaka kod unosa podataka.

Implementacija standardno objedinjenog BMIS u svim proračunskim institucijama koristeći najnoviju tehnologiju predstavlja isplativo rješenje koje smanjuje troškove upravljanja i koordiniranja operacijama vladinih financija i podržava proces donošenja odluka u planiranju i alokaciji resursa i upravljanju vladinim novcem. Ono što je ključno za olakšanje pravovremenog dobivanja informacija potrebnih za upravljanje i koordinaciju vladinih financijskih operacija jeste objedinjavanje informacijskih sustava u cilju pružanja kvalitetnije podrške vladinim financijskim aktivnostima.

Kratak opis

Namjera je da se uvede informacijski sustav za upravljanje proračunom koji će se koristiti za izradu proračuna u cijeloj BiH čime će se istovremeno unaprijediti sadržaj podataka, unosa i izvještavanja i transparentnost uz istovremeno jačanje fiskalne discipline u zemlji. Treba se uvesti model za upravljanje prpračunom koji zadovoljava sadašnje potrebe i koji se istovremeno može unaprijediti da odgovara budućem razvitku vladinog procesa izrade proračuna.

Oblast projekta: Javne financije
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Grupa ponuđača: SRC sistemske integracije d.o.o. (Srbija), SRC d.o.o. (Slovenija) i AvaCom Group d.o.o. Mostar
Korisnik projekta:

Direktni korisnici budžeta su 272 evidentiranih korisnika, Ministarstvo financija i trezora BiH, Federalno ministarstvo financija, Ministarstvo financija Republike Srpske, Direkcija za financije Brčko Distrikta, Ured koordinatora za reformu javne uprave.

Indirektni korisnici su građani i ostala lica i institucije kojima su potrebni podaci o proračunu javne uprave.


Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija:

Projekt se odnosi na cijeli teritorij BiH

Status implementacije: Završen
Trajanje projekta:

27. srpanj 2011. – 27. siječanj 2013. (18 mjeseci)

Nabava dodatnih usluga trajala od 17. travnja 2013. do 16. lipnja 2013.

Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM):

929.854,01 KM

-Ukupan iznos ugovorenog budžeta bez PDV-a iznosi 1.073.570,79 KM; Projekt se sastoji iz dvije komponente:

  1. Prva komponenta projekta se odnosi na nabavu konzultantskih usluga i ugovoreni budžet bez PDV-a iznosi 639.744,26 KM
  2. Nabavka dodatnih usluga za projekat bez PDV-a iznosi 143.716.78 KM (Ugovor za nabavu dodatnih usluga potpisan 17.04.2013.)
  3. Druga komponenta projekta se odnosi na nabavu opreme i ugovoreni budžet bez PDV-a iznosi 290.109,75 KM (Ugovor za nabavu opreme potpisan 27.09.2012.)
Ugovoreni budžet po godinama implementacije bez PDV (KM): 2011 2012 2013 2014
224.550,24 641.329,37 207.691,18
Kontakt osoba za projekat:

Azra Branković, stručna saradnica za oblast javne financije, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033/565-762; fax 033/565-761, e-mail: azra.brankovic@parco.gov.ba