Broj projekta: BA06 IB OT 07 TL CARDS/2007/147-447
Ime projekta: Podrška Agenciji za osiguranje Bosne i Hercegovine
Kratak opis: Podrška razvoju jednog tržišta osiguranja u BiH, da bi se osigurala efikasna i transparentna regulativa za osiguranje, monitoring i koordinacija, arbitraža, transparentno dijeljenje informacija i izvještavanje.
Oblast projekta: Osiguranje
Donator: Evropska komisija (EC)
Organizacija, izvođač, partner: Republika Bugarska
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: 20. decembar 2007. – 4. decembar 2008.
Ukupan budžet (€): 250,000.00
Budžet po godinama implementacije: 2007
2008
2009 2010
Kontakt osoba za donatora: Faris Hadrović, Skenderija 3a, Sarajevo, +387 33 25 47 00