Број пројекта: BA06 IB OT 07 TL CARDS/2007/147-447
Име пројекта:

Подршка Агенцији за осигурање Босне и Херцеговине

Кратак опис: Подршка развоју једног тржишта осигурања у БиХ, да би се осигурала ефикасна и транспарентна регулатива за осигурање, мониторинг и координација, арбитража, транспарентно дијељење информација и извјештавање.
Област пројекта: Осигурање
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: Република Бугарска
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 20. децембар 2007. – 4. децембар 2008.
Укупан буџет (€): 250.000,00
Буџет по годинама имплементације ($): 2007 2008 2009  
 –  –  –  
Контакт особа за донатора: Фарис Хадровић, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700