Strateški cilj reforme u ovoj oblasti je unaprijediti strukturu, kapacitete i efikasnost u radu sekretarijata vlada, čime bi se jačali sistemi za donošenje politika na svim nivoima vlasti i poboljšala i koordinacija među različitim nivoima vlasti.

Za reformu će biti potrebni novi organizacioni aranžmani, procedure, osoblje, te razvoj koordinacijskih kapaciteta kod sekretarijata vlada. Pošto bi institucije i procedure trebale biti usko povezane, početna tačka reforme će biti da se zajednički formulišu konkretni prijedlozi za institucionalne aranžmane i prijedlozi za promjene Poslovnika vlada, a sekretarijati vlada će postati primarno koordinaciono tijelo čiji je glavni zadatak da održava efikasan i koherentan rad pojedinačnih ministarstava i drugih upravnih tijela.

Akcioni plan 1 strategije reforme javne uprave identifikuje sljedeće primarne aspekte u ovoj oblasti, u okviru kojih će se provoditi reformske mjere i aktivnosti:

  • poboljšanje provjere usklađenosti s propisima
  • poboljšanje procesa donošenja zakona
  • poboljšanje pristupa propisima.

Konkretne mjere, rokovi i nadležne institucije detaljno su opisani u Strategiji reforme javne uprave i Akcionom planu 1.