Број пројекта: 00035056
Име пројекта: Јачање капацитета представника бх. влада за израду политика, развој стратегија и имплементацију реформе јавне управе (РЈУ) и модернизацију пракси управљања људским потенцијалима
Кратак опис:

1. Модернизација и хармонизација пракси управљања људским потенцијалима

У оквиру процеса модернизације и побољшања јавне управе, овим пројектом UNDP приближава државне и ентитетске структуре управе, циљајући на побољшање пракси људских потенцијала, укључујући процедуре запошљавања и оцјене учинка.

2. Подршка капацитетима за стратешко планирање и развој политика

У оквиру компоненте која се бави јачањем стварања политика и формулисања стратегије реформе јавне управе (РЈУ), постављене су двије компоненте:

a) правне и институционалне поставке и процедуре на нивоу Савјета министара БиХ

б) лични технички капацитети појединаца у министарствима и другим управним органима институција БиХ, који имају одговорности за стварање политика и формулисање стратегија.

Област пројекта: Израда политика/Људски потенцијали/Управни поступак
Донатор: SOROS/UNDP TRAC
Организација, извођач, партнер: UNDP
Статус имплементације: Завршен
Трајање пројекта: октобар 2004 – 31. децембар 2009.
Укупан буџет (€): УКУПНО: EUR 611,828.90 (USD 866,471.92)
SOROS: EUR 349,408.80 (USD 494,831.92),
UNDP TRAC: EUR 262,420.60 (USD 371,640.00)
Буџет по годинама имплементације: 2004/2005 2006 2007 2008
USD 337,085.69 USD 143,066.00 USD 271,570.23 USD 114,750.00
Контакт особа за донатора:

Амна Мухаремовић,
руководилац области РЈУ, amuharemovic@undp.ba
Bianca Schoenberger,

руководилац програма РЈУ,

bschoenberger@undp.ba