Број пројекта:  
Име пројекта:

Подршка реформи јавне управе у Босни и Херцеговини

Кратак опис: Пројекат има за циљ на флексибилан начин помоћи ECDEL и Канцеларији координатора за РЈУ да развију и проведу Стратегију РЈУ. За сада је пројекат концентрисан на стварање политика и координацију; успостављена је заједничка радна група свих центара власти; опис пројекта (ToR) ће бити развијен за заједнички пројект за све центре власти како би се центри власти у БиХ развили и побољшали. Додатно, могу се организовати радионице на специфичну тему по захтјеву Канцеларије координатора за РЈУ, као и коментари на нову легислативу. Још је додатно припремљена студија о федералним системима: даље праћење је могуће ако се захтијева.
Област пројекта: Креирање политика, управљање људским потенцијалима и општа јавна управа
Донатор: Креирање политика: заједничка активност Sigma-e и DfID-a (од септембра претежно DfID)
Друге наведене активности: Sigma (Европска комисија)
Организација, извођач, партнер: Sigma/ Канцеларија координатора за РЈУ
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: Крај 2007, али се наставља када се потпише нови уговор са Sigma -ом.
Укупан буџет (€): Око 110,000.00 у 2006/2007
Буџет по годинама имплементације: 2006 2007 2008 2009
       
Контакт особа за донатора: Julio Nabais, Sigma – Sigma факс:+33 1 4524 13 00 или 1305
Julio.Nabais@oecd.org
+(33-1) 45 24 83 58