Иако на свим нивоима власти у БиХ постоји правни оквир за управљање учинком, који се огледа прије свега у форми оцјене учинка државних службеника, у пракси још увијек није остварена систематична примјена прописа у овој области.

Различите институције на различит начин врше оцјењивање државних службеника, често уз недостатак објективно утврђених критерија оцјењивања, што доводи до проблема у спровођењу процеса оцјењивања на нивоу појединаца, а није риједак случај да се у неким институцијама ствара веома јак отпор према институту оцјењивања уопште.

Главни циљ пројекта „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ” је побољшање успјешности, ефикасности, дјелотворности и одговорности у раду органа државне службе/управе, кроз унапређење постојећег система управљања учинком на различитим нивоима власти у БиХ. Реализацијом Пројекта, бит ће осигурана подршка Акционом плану 1 за проведбу реформе јавне управе у БиХ и тиме пружен допринос имплементацији Стратегије реформе јавне управе БиХ у циљу испуњења увслова за чланство у Европској унији.

Циљ нам је да вам олакшамо приступ свим релевантним пројектним документима, анализама као и да вас благовремено обавјештавамо о новостима везаним за пројекат

WON пријава
Пријави се на интранет систем пројекта "Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ"
 Корисничко име
Лозинка