Број пројекта: IPA/2008/172-049
Име пројекта:

Техничка подршка технолошким инфраструктурним пројектима: GPS локације и орто фотографије у Босни и Херцеговини

Кратак опис: Помоћи Делегацији ЕК техничким инпутима како би се пратили и процијенили текући/будући пројекти ЕК у области реформе земљишне управе: GPS локације и орто фотографије.
Област пројекта: Реформа земљишне управе
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: JRC CCR JOINT RESEARCH CENTRE – CENTRE COMMUN DE RECHERCHE
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 28. децембар 2008. – 29. децембар 2009.
Укупан буџет (€): 34.672,00
Буџет по годинама имплементације ($): 2007 2008 2009 2010
Контакт особа за донатора: Џенита Полић, Task Manager, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700