Број пројекта: CCARDS/2009/210-608
Име пројекта:

Набавка опреме за IDDEEA – Агенција за идентификационе документе, регистрацију и размјену података БиХ

Кратак опис: Испорука, инсталација и стављање у функцију софтвера за поређење тренутних биометријских података и тренинг.
Област пројекта: IDDEEA
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: MRG EXPORT-IMPORT DOO
Статус имплементације: Завршен
Tрајање пројекта: 22. јун 2009. – 22. новембар 2010.
Укупан буџет (€): 102.500,00
Буџет по годинама имплементације ($): 2007 2008 2009 2010
Контакт особа за донатора: Џенита Полић, Task Manager, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700