Број пројекта: CARDS/2008/168-998
Име пројекта:

Набавка опреме за HRMIS

Кратак опис: Набавка хардвера за развој и инсталацију УЉП информационог система у агенцијама за државну службу на државном, ентитетском и нивоу Брчко Дистрикта БиХ.
Област пројекта: Управљање људским потенцијалима
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: КИНГ ИЦТ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАЧУНАРА И ТРГОВИНУ САРАЈЕВО
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 20. новембар 2008. – 21. април 2010.
Укупан буџет (€): 76.749,95
Буџет по годинама имплементације ($): 2007 2008 2009 2010
Контакт особа за донатора: Ирена Шотра, Task Manager, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700