Број пројекта: IPA/2009/213-684
Име пројекта:

Изградња капацитета у области управљање људским потенцијалима Централне Банке БиХ

Кратак опис: Пројекат ће идентификовати гдје Централна банка треба напредовати у области УЉП како би оперативно унаприједила цјелокупну институционалну поставку у сврху провођења даљег развоја и припрема у другим областима релевантним за очекивање придруживања БиХ ЕУ.
Област пројекта: Управљање људским потенцијалима (Централна банка БиХ)
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT (GTZ) GMBH
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 30. јул 2009. – 1. јуни 2010.
Укупан буџет (€): 250.000,00
Буџет по годинама имплементације ($): 2008 2009 2010 2011
Контакт особа за донатора: Фарис Хадровић , Task Manager, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700