Број пројекта: CARDS/2008/161-647
Име пројекта:

Набавка возила за Канцеларију за законодавство Савјета министара БиХ, за Одбор за ревизију набавки и за Агенцију за јавне набавке БиХ

Кратак опис: Набавка четири возила за Канцеларију за законодавство Савјета министара БиХ, Одбор за ревизију набавки и за Агенцију за јавне набавке БиХ.
Област пројекта: Израда политика
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: Друштво за промет и услуге Еуростар доо Бреза
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 14. јули 2008. – 15. децембар 2009.
Укупан буџет (€): 58.000,00
Буџет по годинама имплементације ($): 2007 2008 2009 2010
 –  –
Контакт особа за донатора: Ирена Шотра, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700