Број пројекта: CARDS/2007/135-959
Име пројекта:

Набавка опреме за Управу за индиректно опорезивање (УИО) БиХ – ЛОТ 10

Кратак опис: Уговор је дио великог пројекта подршке ЕУ за успостављање ефективне Управе за индиректно опорезивањхе у БиХ кроз набављање ИТ опреме како би се надоградио њихов оперативни капацитет.
Област пројекта: Јавне финансије
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: Енергоинвест системи управљања енергијом дд
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 14. април 2007. – 15. јуни 2009.
Укупан буџет (€): 110.960,00
Буџет по годинама имплементације ($): 2007 2008 2009 2010
 –  –
Контакт особа за донатора: Фарис Хадровић, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700