Број пројекта: CCARDS/2005/105-897
Име пројекта:

Подршка Канцеларији координатора за реформу јавне управе у БиХ

Кратак опис: Сврха пројекта је пружити помоћ Канцеларији координатора за РЈУ у припреми Стратегије РЈУ и развоју капацитета ове Канцеларије да је имплементира.
Област пројекта: Израда политика, Јавне финансије, Управљање људским потенцијалима, Управни поступак, Институционална комуникација, Информационе технологије
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: HULLA & CO HUMAN DYNAMICS KG
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 8. август 2005. – 13. јануар 2008.
Укупан буџет (€): 1.499.000,00
Буџет по годинама имплементације ($): 2005 2006 2007 2008
 –  –  –  –
Контакт особа за донатора: Ирена Шотра, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700