Број пројекта: CARDS/2008/162-426
Име пројекта:

Набавка опреме за е-владу

Кратак опис: Набавка аудио/видео опреме за Савјет Министара Босне и Херцеговине.
Област пројекта: Информационе технологије
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: AV COM доо
Статус имплементације: Завршен
Tрајање пројекта: 11. јули 2008. – 12. март 2010..
Укупан буџет (€): 75,459.20
Буџет по годинама имплементације ($): 2008 2009 2010 2011
 –  –  –
Контакт особа за донатора: Џенита Полић, Скендерија 3а, Сарајево, тел: +387 33 254 700