Број пројекта: CARDS/2007/142-717
Име пројекта:

Набавка опреме за CIPS

Кратак опис: Набавка опреме за CIPS
Област пројекта: Информационе технологије
Донатор: Европска комисија (EК)
Организација, извођач, партнер: ИНФОРМAТИКA AД
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 25. децембар 2007. – 26. август 2009.
Укупан буџет (€): 107,480.00
Буџет по годинама имплементације ($):   2007 2008 2009
       
Контакт особа за донатора: Џенита Полић, Скендерија 3а, Сарајево, тел:+387 33 254 700