Број пројекта: CARDS/2006/126-264
Име пројекта:

Информатички систем управљања људским потенцијалима, БиХ (HRMIS)

Кратак опис: Извођач треба развити функционалне и техничке спецификације софтверског рјешења HRMIS-а за БХ институције и ово ставити у одвојену тендерску документацију (вриједност 400,000.00 евра). Такође ће требати припремити детаљне техничке спецификације за пратећу набавку опреме за HRMIS (вриједност 100,000.00 еура).
Област пројекта: Информационе технологије
Донатор: Европска комисија (EC)
Организација, извођач, партнер: EUROPEAN CONSULTANTS ORGANISATION SPRL
Статус имплементације: Завршено
Tрајање пројекта: 09. октобар 2006. – 24. мај 2007.
Укупан буџет (€): 100,000.00
Буџет по годинама имплементације ($): 2006 2007  
       
Контакт особа за донатора: Jeroen Willems, Task manager, Скендерија 3а, Сарајево, тел: 033-254-799, факс: 033-666-037, jeroen.willems@ec.europa.eu