Меморандум о разумијевању за успоставу Фонда за реформу јавне управе је документ који дефинише услове и процедуре финансијске подршке реформи јавне управе и представља оквир за консултације између донатора, Канцеларије координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини, Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, те координатора реформе јавне управе у ентитетима и Брчко дистрикту Босне и Херцеговине.

Меморандум су у име бх. власти у јулу 2007. године потписали предсједавајући Савјета министара Босне и Херцеговине, ентитетски премијери и градоначелник Брчко дистрикта, а у име донатора амбасадори Холандије, Велике Британије и Шведске, као и шеф Делегације Европске комисије у Босни и Херцеговини. Намјена и начин функционисања Фонда су усаглашени Меморандумом, а оперативно управљење Фондом повјерено је Канцеларији координатора за реформу јавне управе и правно утемељено на примјени прописа Босне и Херцеговине о јавним набавкама. Потписивањем Меморандума испуњени су и формални услови за кориштење средстава Фонда у износу од 4,5 милиона евра ради реализације реформских мјера утврђених Акционим Планом 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини.

No.   Ime
1 Меморандум о разумијевању
2 Закључак Савјета министара БиХ о давању сагласности на МоU
3 Одлука Предсједништва БиХ о прихватању MoU
4 Препорука Федералног Министарства правде Влади ФБИХ за усвајање МoU
5 Закључак Владе РС о прихваћању МоУ
6 Одлука Владе Брчко дистрикта БиХ о усвајању МoU
7 Анекс Меморандума о разумијевању
8 Анекс II Меморандума о разумијевању
9 Aneks III Memoranduma o razumijevanju
10 Aneks IV Memoranduma o razumijevanju
11 Aneks V Memoranduma o razumijevanju